ייפוי כוח מתמשך – בליווי נוטריון 

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי אשר מאפשר לכל אדם בגיר (מעל 18 שנים) וכשיר (בריא בנפשו ובשכלו) לקבוע ולמנות אדם אחר עליו הוא סומך (ואף מספר אנשים שיפעלו ביחד או לחוד) לטפל בכלל ענייניו או בחלקם, לרבות עניינים שנוגעים לטיפול רפואי נדרש עבורו, בענייניו האישיים ובענייניו הפיננסים כספיים בעת שהוא נעדר יכולת לקבל החלטות בנוגע לעניינים אלה.

ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך בכל גיל, ממש כמו צוואה אשר נפתחת תדירות במילים "היות ואין אדם יודע יום פקודתו…", כך איננו יודעים מתי חלילה נהיה במצב בו איננו יכולים לקבל החלטות עבור עצמנו, אם באופן זמני, אם באופן קבוע ומכל סיבה שהיא.

ייפוי כוח מתמשך יכול לערוך ולחתום רק עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת לכך ע"י משרד האפוטרופוס הכלכלי במשרד המשפטים, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. 

לאחר עריכתו וחתימתו בפני אותו עו"ד יופקד יפוי הכח המתמשך  אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
פעולות אלה יבוצעו ע"י אותו עוה"ד שהוסמך באמצעים מקוונים ובהתאם להנחיות משרד המשפטים לעוה"ד שהוסמכו לכך.

מה היתרון הגדול של עריכת ייפוי כוח מתמשך (מה יקרה אם לא אערוך ייפוי כוח מתמשך ואהיה חלילה במצב בו אינני מסוגל להבין ולנהל את ענייני) ?

יתרונו של ייפוי הכוח המתמשך הינו בכך שהוא יכול להוות תחליף להליך הקיים בחוק של מינוי אפוטרופוס על פי מינוי בית המשפט לענייני משפחה.

לאמור, עד לשנת 2016 אז תוקן חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות בתיקון 18, במקרה בו אדם היה מאבד את כושרו הבריאותי-גופני ו/או את כושרו השכלי (קוגניטיבי) היו נאלצים בני משפחתו וקרוביו לפעול בדחיפות בהגשת בקשה בהולה לבית המשפט לענייני משפחה למנות מי מהם כאפוטרופוס על גופו ו/או על רכושו של אדם (ולא אחת יש אף חילוקי דעות בין בני המשפחה מי יפונה כאפוטרופוס על רכושו של אדם ויקבל ההחלטות בנוגע לרכושו וכספיו, מה שמוביל לניהול התדיינויות ארוכה ומתישה  בבית המשפט לענייני משפחה).

מעבר לעובדה שבהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס כרוכה פרוצדורה משפטית, של הגשת בקשה בצרוף מסמכים רבים לרבות חוות דעת רפואית, דו"ח עובד סוציאלי, הסכמות יתר בני המשפחה בתצהיר מאומת למינוי של בן המשפחה המבקש להתמנות כאפוטרופוס, כפוף בנוסף האפוטרופוס לפיקוח של מחלקת הפיקוח אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ובהתאם נדרש האפוטרופוס הממונה להגיש מעת לעת דו"ח מצב אודות פעולותיו, אודת מצבת הנכסים והרכוש של האדם שמונה לו אפוטרופוס וכיו"ב.

זאת ועוד, בעוד שבכלי של ייפוי כוח מתמשך ניתנת לאדם עצמו הזכות והכוח לבחור מי יטפל בענייניו כולם או חלקם ובאיזה אופן, תוך מתן הוראות מפורשות בדרך של הנחיות מקדימות למיופה הכוח לפעול כך או אחרת (למשל כיצד להשקיע את כספיו, איך לנהל את נכסיו ברמת הרכוש ועד היכן יתגורר בבחינת ניהול ענייניו האישיים למשל). הרי שמוסד האפוטרופסות הוותיק שנכנס לתוקף רק לאחר שנקבע כי האדם אינו מסוגל לטפל בענייניו, אינו מותיר הלכה למעשה לאותו אדם בחירה ופוגע פגיעה שהינה לא אחת קשה בזכותו של אדם לחיות ולתכנן את חייו בהתאם לרצונותיו הוא ובחירותיו הוא.

באמצעות ייפוי הכוח המתמשך יכול אדם למנות אדם עליו הוא סומך יותר מכל לטפל בענייניו, עת לא יוכל לעשות זאת בעצמו,  ואף לקבוע האם מיופה הכוח יהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי או שלא (ולחסוך התנהלות בירוקרטית מתישה ומייגעת לא אחת לבן המשפחה הממונה). לקבוע כי הינו ממנה שני מיופה כוח יחד או לחוד, או יותר, ואף קובע כיצד יקבלו החלטות, את מי יידעו ועם מי יוועצו טרם קבלת החלטות בענייניו.

קרי, ייפוי הכוח המתמשך נותן דגש וכבוד לרצונו של אדם, לרבות זכותו לבחור מי יטפל בענייניו מתוך קרבה אישית ואמון, להבדיל ממצב בו בית המשפט במסגרת בקשה למינוי אפוטרופוס, לבקשת צד ג', יכריע ויקבע מי יפעל בשם אותו אדם.

יתרון נוסף וחשוב של יפוי הכח המתמשך הינו שלאחר מותו של הממנה (לאחר אריכות ימיו), מיופה הכוח צריך להעביר את נכסיו של הממנה שהיו בטיפולו ליורשיו או למנהל עיזבונו. עם זאת, למשך תקופה של 90 יום ממועד הפטירה, רשאי מיופה הכוח לענייני רכוש, להמשיך ולטפל בענייני רכוש מסוימים, כולל לשלם תשלומים עבור שירותים שקיבל הממנה בחייו ולשלם הוצאות סבירות בעבור סידורי קבורה ואבלות, וכך גם להמשיך ולנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף. אפשרות זו מונעת היווצרות של "תקופת ביניים", שבה עניינים אלו לא מטופלים על ידי אף אחד .

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך לאחר שנערך נחתם והופקד אצל האפוטרופוס הכלכלי ?

כן!  ממש כפי שניתן לשנות צוואה ולערוך אותה מחדש ניתן לבטל/לשנות ו/או לערוך מחדש ייפוי כוח מתמשך.
הפקדת ייפוי כוח מתמשך הינה גמישה וניתנת לשינוי או עדכון לאורך חיי מייפה הכח, וזאת בהתאם להוראות החוק. ניתן לבצע שינויים מהותיים ע"י עריכת יפוי כח מתמשך חדש ולחזור על התהליך. במקרה בו מבקשים לבצע שינויים "טכניים" בלבד, ניתן לעשות כן לעדכן באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" והמצאתו לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם הממנה, בין היתר, את כלל המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, יוודא כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית של הממנה מרצונו, בלא שהופעלו עליו חלילה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

עו"ד מירב פלדה, הוסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים לערוך, להדריך ולאשר ייפוי כוח מתמשך, השתתפה בהשתלמויות לייפוי כוח מתמשך ובעלת ניסיון רב בעריכה ואישור של ייפוי כוח מתמשכים.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי והינו מידע כללי בלבד. מומלץ לקבל ייעוץ מותאם אישית באמצעות יצירת קשר עם משרדנו. ניתן להשאיר פרטים  בדף "צור קשר" ואנו ניצור איתך קשר בהקדם.

טלפון 09-7778900 נייד 054-2391545 פקס 09-7778901 מייל merav@plada-law.co.il

מירב פלדה עו"ד
סגירת תפריט
דילוג לתוכן